0 SP

0918.30.86.60

HOTLINE 24/7

CARD MÀN HÌNH PCI EXPRESS

ZOTAC GT 640 1G R3

ZOTAC GT 640 1G R3

780,000
Còn hàng
Card Quadro FX 4500

Card Quadro FX 4500

750,000
Còn hàng
Card ASUS GT630

Card ASUS GT630

780,000
Còn hàng
Card Quadro FX 5800

Card Quadro FX 5800

5,100,000
Còn hàng
Card Quadro k2000

Card Quadro k2000

9,650,000
Còn hàng
Card Quadro Fermi 5000

Card Quadro Fermi 5000

6,900,000
Còn hàng
Card Quadro Fermi 4000

Card Quadro Fermi 4000

4,300,000
Còn hàng
Card Quadro Fermi 2000

Card Quadro Fermi 2000

2,050,000
Còn hàng
Card Quadro Fermi 600

Card Quadro Fermi 600

1,150,000
Còn hàng
Card Quadro fx 4800

Card Quadro fx 4800

3,000,000
Còn hàng
Card Quadro FX 4600

Card Quadro FX 4600

1,320,000
Còn hàng
Card Quadro FX 3700

Card Quadro FX 3700

660,000
Còn hàng
GT230 1.5GB/192 Bit

GT230 1.5GB/192 Bit

635,000
Còn hàng
PCI 256M 256 BITS

PCI 256M 256 BITS

320,000
Còn hàng
GTX 660 2G 384 BITS

GTX 660 2G 384 BITS

670,000
Còn hàng
QUADRO FX 3450

QUADRO FX 3450

485,000
Còn hàng
QUADRO FX 3500

QUADRO FX 3500

400,000
Còn hàng
GEFORCE 7900 GS

GEFORCE 7900 GS

385,000
Còn hàng
GIGABYTE 2G N420

GIGABYTE 2G N420

590,000
Còn hàng
Card Quadro FX 3400

Card Quadro FX 3400

380,000
Còn hàng
ATI RADEON X1150

ATI RADEON X1150

315,000
Còn hàng
VGA GEFORCE GT8600

VGA GEFORCE GT8600

385,000
Còn hàng
VGA 1GB PALIT HDMI

VGA 1GB PALIT HDMI

655,000
Còn hàng
VGA GEFORCE GTS8600

VGA GEFORCE GTS8600

435,000
Còn hàng
Copyright © 2019 Thiện Tâm Computer CO.,LTD. All rights reserved.