0 SP

0918.30.86.60

HOTLINE 24/7

CARD MÀN HÌNH MỚI - VGA PCI EXPRESS NEW

GTX 960 G1 Gaming 2GB

GTX 960 G1 Gaming 2GB

5,200,000
Còn hàng
Card Zotac GT 740

Card Zotac GT 740

2,090,000
Còn hàng
Card Zotac GT 730 2G

Card Zotac GT 730 2G

1,620,000
Còn hàng
Card Zotac GT 730

Card Zotac GT 730

1,490,000
Còn hàng
Card Zotac GTX 750

Card Zotac GTX 750

2,580,000
Còn hàng
Strix GTX750TI 2GD5

Strix GTX750TI 2GD5

3,820,000
Còn hàng
Gtx 750 GainWard

Gtx 750 GainWard

2,650,000
Còn hàng
SAPPHIRE  5570 R5 1GB

SAPPHIRE 5570 R5 1GB

1,140,000
Còn hàng
NDIVIA GTX730 1GB R5

NDIVIA GTX730 1GB R5

1,100,000
Còn hàng
SAPPHIRE R9 270X 2GB

SAPPHIRE R9 270X 2GB

5,450,000
Còn hàng
SAPPHIRE R7 265 2GB

SAPPHIRE R7 265 2GB

3,460,000
Còn hàng
SAPPHIRE R7 260X 2GB

SAPPHIRE R7 260X 2GB

2,750,000
Còn hàng
SAPPHIRE R7 240 2GB

SAPPHIRE R7 240 2GB

1,320,000
Còn hàng
SAPPHIRE HD 5570 2GB

SAPPHIRE HD 5570 2GB

1,070,000
Còn hàng
SAPPHIRE HD 5570 1GB

SAPPHIRE HD 5570 1GB

1,030,000
Còn hàng
SAPPHIRE HD 7730 R5

SAPPHIRE HD 7730 R5

1,680,000
Còn hàng
1GB GTS 450 HDMI

1GB GTS 450 HDMI

730,000
Còn hàng
ASUS R7 240-4GB/128bit

ASUS R7 240-4GB/128bit

1,990,000
Còn hàng
ASUS HD 5450 2GB

ASUS HD 5450 2GB

1,150,000
Còn hàng
GIGABYTE N730

GIGABYTE N730

1,430,000
Còn hàng
GIGABYTE N630 2GB

GIGABYTE N630 2GB

1,530,000
Còn hàng
GIGABYTE GTX650 1G

GIGABYTE GTX650 1G

2,480,000
Còn hàng
GIGABYTE GTX650 2G

GIGABYTE GTX650 2G

2,730,000
Còn hàng
SAPPHIRE R7 250 2GB

SAPPHIRE R7 250 2GB

1,820,000
Còn hàng
GIGABYTE GTX650 4GB

GIGABYTE GTX650 4GB

3,730,000
Còn hàng
VGA 1GB GIGABYTE

VGA 1GB GIGABYTE

700,000
Còn hàng
1GB GTS 450

1GB GTS 450

680,000
Còn hàng
Copyright © 2019 Thiện Tâm Computer CO.,LTD. All rights reserved.